Kuriame lietuvos ateitį

UAB „Renginių kūrimo grupė“ veiklos efektyvumo didinimas investuojant į originalių produktų sprendinius

UAB „Renginių kūrimo grupė“, kurių prekinis ženklas FREŠ, kuria ir organizuoja nestandartinius renginius, neteikia iš anksto paruoštų, teminių ar standartinių renginių pasiūlymų. Įmonės idėja, jog renginių organizavimas ar renginio kūrimas tai meno atšaka, o menas negali būti kuriamas per šablonus ar standartus. Įmonė siekdama padidinti įmonės produktyvumą ir pelningumą, vykdo projektą „UAB „Renginių kūrimo grupė“ veiklos efektyvumo didinimas investuojant į originalių produktų sprendinius“. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“. Iš Europos regioninio plėtros fondo projektui įgyvendinti skirta 69 675,00 Eur. Visa projekto vertė – 92 900,00 Eur. Įgyvendinant projektą bus sukuriami ir įdiegti originalūs dizaino ir rinkodaros sprendimai: rūbai suaugusiems, rūbų pakuotė, renginių produkcijos pakuotė, video reklama. Projektas pradėtas 2022 m. sausio 4 d. ir bus įgyvendintas iki 2023 m. sausio 3 d.

Projekto įgyvendinimas leis sukurti originalius dizainus reklaminiams rūbams, pakuotei, renginių produkcijos pakuotei – tai atsinaujinantis įmonės asortimentas. Patrauklūs produktai skirti kliento šventei, suteiks įmonei konkurencinį pranašumą, prisidės prie verslo plėtros, bei leis pasiekti geresnius finansinius rodiklius. Šis projektas padės atsigauti po pandemijos ne tik įmonei – pareiškėjai, bet ir prisidės prie kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus atsigavimo. Sukurti dizainai reklaminiams rūbams, pakuotei, renginių produkcijos pakuotei turi būti pristatyti rinkai, potencialiems klientams. Tam bus pasitelktas rinkodaros sprendimas – video reklama. Intensyvios marketingo priemonės sustiprins įmonės konkurencinį pranašumą, prisidės prie verslo plėtros, bei leis pasiekti geresnius finansinius rodiklius.

Po projekto įgyvendinimo išaugsiantis įmonės potencialas, produktyvumas bei pardavimų apimtys didins įmonės darbo našumą ir pelningumą, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi bei plėtros būtina sąlyga. Projekto pagalba bus formuojamas ilgalaikis įmonės žinomumas bei pridedamoji vertė, kuri turės tiesioginės įtakos įmonės konkurencingumui ir įsitvirtinimui Lietuvos rinkoje ne vienerius metus po projekto įgyvendinimo.

Kuriame lietuvos ateitį

UAB „Renginių kūrimo grupė“ e. komercijos modelio diegimas

UAB „Renginių kūrimo grupė“, kurių prekinis ženklas FREŠ, kuria ir organizuoja nestandartinius renginius, neteikia iš anksto paruoštų, teminių ar standartinių renginių pasiūlymų. Įmonės idėja, jog renginių organizavimas ar renginio kūrimas tai meno atšaka, o menas negali būti kuriamas per šablonus ar standartus. Įmonė siekdama padidinti įmonės konkurencingumą ir pelningumą, vykdo projektą „UAB „Renginių kūrimo grupė“ e. komercijos modelio diegimas“. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“.

Iš Europos regioninio plėtros fondo projektui įgyvendinti skirta 49 725,00 Eur. Visa projekto vertė – 66 300,00 Eur. Įgyvendinant projektą bus sukurti ir įdiegti klientų savitarnos sprendimai produktų ir paslaugų elektroninėje prekybos platformoje, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus, išteklių valdymo sistemos integravimą į produktų ir paslaugų elektroninės prekybos platformą sprendimus.

Projektas pradėtas 2022 m. vasario 25 d. ir bus įgyvendintas iki 2023 m. vasario 28 d.

Teikiant tokias paslaugas, kaip renginių organizavimas, vyksta išsamus klientų poreikių aiškinimasis, bendravimas siekiant numatyti renginio viziją. Projektu siekiama įdiegti klientų savitarnos sprendimus, kurie ženkliai palengvintų šį procesą, o bendravimas galėtų vykti nuotoliniu būdu. Projekto įgyvendinimas leis sukurti ir įdiegti klientų savitarnos sprendimus produktų ir paslaugų elektroninėje prekybos platformoje, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus, išteklių valdymo sistemos integravimą į produktų ir paslaugų elektroninės prekybos platformą sprendimus. Automatizuota klientų savitarnos sistema ir informatyvus, grafinis ir tekstinis paslaugų ir sprendimų pateikimas e. komercijos sprendinyje, supaprastins paslaugų pardavimo, vykdymo procesus.

Po projekto įgyvendinimo išaugsiantis įmonės potencialas, produktyvumas bei pardavimų apimtys didins įmonės darbo našumą ir pelningumą, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi bei plėtros būtina sąlyga. Projekto pagalba bus mažinamos COVID-19 pandemijos pasekmės verslui (renginių verslas buvo ypač apribotas), bei padidintas įmonės konkurencingumas ir žinomumas.

Oops Orientation error